Заповед МС № Р-240/28.11.2014 г.

За определяне на поименния състав на Тематичната работна група за разработване на ОП "Добро управление" за програмния период 2014-2020 г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Заповед МС № Р-240/28.11.2014 г. 287.54 KB