#FINALCOUNTDOWNOPGG - 7 МЕСЕЦА

Новото видео е тук!

Изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ е до края на 2023 г. Разпределете правилно времето си в оставащите 7 месеца, за да може успешно да приключите своя проект!

Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ напомня на бенефициентите си, които в момента изпълняват проекти подкрепени по програмата, че същите следва да бъдат изпълнени и платени от бенефициентите най-късно до 31.12.2023 г.

Неприключилите проекти към края на месец май са 270.

Финалното отброяване, с нов клип за всеки месец, може да следите в YouTube канала на ОПДУ (абонирайте се).