Заповед МС № Р-7/10.01.2014 г.

За определяне на поименния състав на Тематичната работна група за разработване на ОП "Добро управление" за програмния период 2014-2020 г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Заповед МС № Р-7/10.01.2014 г. 92.11 KB