Заповед МС № Р-219/28.10.2013 г.

За определяне на поименния състав на Тематичната работна група за разработване на ОП "Добро управление" за програмния период 2014-2020 г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Заповед МС № Р-219/28.10.2013 г. 89.38 KB