АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ за развитие на електронното управление в РБ 2019 – 2023 г.