АКТУАЛИЗИРАНА ПЪТНА КАРТА за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.