Втора писмена процедура на Тематичната работна група за разработване на проект на „Програма програма за техническа помощ“ за програмния период 2021-2027 г.