Изменения на КПО - за информация на КН на ОПДУ /21.06.2021 г./