ОПДУ излъчва обучения на живо в Интернет

ОПДУ направи за пръв път излъчване на живо (лайв стрийминг) в интернет по време на три обучения по процедура на подбор.  Възможността да гледат от дистанция бе предоставена на бенефициентите по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.  По този начин хората, които не успяха да присъстват на живо в залата, имаха възможност да следят събитието онлайн.

ОПДУ планира да предоставя и в бъдеще този удобен начин за обучение на бенефициентите си по процедури на подбор, като така ще им спестява време и разходи за лично присъствие. Това е възможност Управляващия орган да бъде максимално полезен и гъвкав в предоставянето на информация за изпълнението на проектите.