Годишен план за действие и отчет по информация и комуникация за 2015 г.