Годишен план за действие и отчет по информация и комуникация за 2016 г.