ПЪТНА КАРТА изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. /ноември 2016 г./