Управляващ орган

Управляващ орган на програмата е дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет.