Управляващ орган

Управляващ орган на програмата: Дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет.