Заповед РД-02-36-464/28.04.2023 г. за състава на Комитета за наблюдение на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.