ДОКУМЕНТИ ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ” 2021-2027 Г.

Първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. (КН на ПРР 2021-2027) беше проведено на 16.03.2023 г.  (четвъртък) от 9:00 ч. в Гранд хотел „Милениум“,  гр. София. Материалите от него може да откриете по-долу: