Документи от Второто заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г.