Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 г. стартира информационна кампания в социалните медии „Подкрепяме добрия пример – а Вие?“

В рамките на кампанията са представени снимки и информация от подбрани 50 обекта по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. от цялата страна. Целта е да бъдат представени резултатите от постигнатата промяна в регионите в страната с европейските инвестиции по ОПРР 2014-2020 г. Представени са обекти от всички сфери и области на въздействие от 6-те региона в страната – от подобрената градска и паркова среда, обновена образователна, социална и пътна инфраструктура, създадени съвременни и енергоефективни условия за административни услуги, бизнес и развитие на културно-историческия туризъм по места.

От 1 декември 2023 г. стартира игра в социалните медии за най-любознателните последователи на ОПРР. В рамките на 6 дни ще бъде представен по 1 от ключовите културно-туристически и обществено значими обекти във всеки регион без да се споменава името на града и обекта. Участниците ще трябва да познаят обекта и града, за да се включат в томболата с рекламни награди по ОПРР. Имената на участниците, отговорили правилно на въпроса ще бъдат изтеглени по време на Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г./ ПРР 2021-2027 г., което ще се проведе на 8 декември 2023 г. в Регионалния център за съвременни изкуства – Топлоцентрала, ул. Емил Берсински № 5, град София.

Повече информация можете да откриете в профилите в социалните мрежи на ОПРР/ ПРР- Youtube, Facebook, LinkedIn и Instagram