Девето заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 27.06.2017 г. в гр. София