Социално-икономически анализ на районите в Република България

В резултат от изпълнението на Договор № РД-02-37-76/30.07.2018Г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоусторйството (МРРБ) и Национален център за териториално развитие ЕАД (НЦТР), е разработен Социално-икономически анализ на районите в Република България с основна цел да послужи като основна база в процесите на планиране и програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г. в областта на регионалното развитие.