Проект на Програма за развитие на регионите 2021-2027, изпратен към ЕК на 20.10.2020 г. за неформални преговори