Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.