Публикувани са изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.

Подзаглавие
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения в срок до 31.01.2019 г.

Във връзка с бедствието в периода 25-30 октомври 2017 г. в област Бургас, са публикувани Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” на Европейския съюз по Заявление, регистрирано под номер 2018BG16SPO001.

Община Камено и община Бургас пострадаха най-сериозно от бедствието в края месец октомври 2017 г. и като изпълнителни органи по схемата, имат възможност да подадат проектни предложения в срок до 31.01.2019 г.

Помощта, която отпусна Европейската комисия чрез Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за покриване на част от щетите, причинени от бедствието, е в размер на 4,4 млн. лв.