Актуализиран проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.