Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за подкреп на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г. - публикувани на 3.11.2020 г.

Актуализирани варианти на указания за подготовка на инвестиции за градско развитие и за проекти в подкрепа на интегрирано териториално развитие.