Социално – икономически анализ на районите в България

Актуализиран през 2021 г. социално-икономически анализ на районите в България

Актуализиран през 2021 г. социално-икономически анализ на районите в България.

Файлови документи