Актуализиран проект на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021 – 2027 г.

Нов проект (от м. октомври 2021 г.) на Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г. с отразени коментари на Европейската комисия