Ново ръководство на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в МРРБ

Промяната е факт от 01.02.2022 г.

Уважаеми колеги, бенефициенти и партньори,

Във връзка с успешното приключване на програмен период 2014-2020 г. и ефективния старт на дейностите за програмен период 2021-2027 г. към екипа на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” (ГД СППРР) вече се присъединиха г-жа Ангелина Бонева като Главен директор и г-жа Вержиния Драгомирова като Заместник Главен директор.

Координатите за електронна кореспонденция са: Angelina.Boneva@mrrb.government.bg и Verzhiniya.Dragomirova@mrrb.government.bg.

Връзка по телефон може да бъде осъществена на: 02/9405 439 и 02/9405 616.

С пожелания за активна работа,

ГД СППРР