контактна информация

Нашият адрес е:

1113 София
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1
e-мейл: infosf@mоn.bg

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК
14.30 часа – 16.30 часа


Ръководство

проф. дхн Георги ВайсиловИзпълнителен директор и ръководител на УО
vayssilov@mon.bg
тел.: 02 4676 101

Иван ПоповЗаместник изпълнителен директор
i.popov@mon.bg
тел.: 02 4676 222

Станислава Илиева - главен секретар
e-mail: silieva@mon.bg
тел.: 02 4676 202

https://www.facebook.com/sf.mon.bg/

https://www.youtube.com