Новини

Деница Сачева: Обучението в реална работна среда е важно както за учениците, така и за учителите

Заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев и представители на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК се срещнаха с ръководството на Софийската професионална гимназия по туризъм (СПГТ), която участва в проект „Ученически практики“ – Фаза 1.

Карина Ангелиева: ОПНОИР е ключов инструмент за реализиране на политиките в секторите наука и образование

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева откри Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В своето приветствие тя подчерта ролята на програмата като ключов инструмент за реализиране на приоритетите в секторите наука и образование.

Работна среща между Управляващия орган и бенефициентите по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

На 27 ноември 2018 г., вторник, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) организира работна среща с екипите за управление на проекти по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“. Целта на месечните срещи е да се подпомогнат бенефициентите за осигуряване на доброто управление на проектите, за да се минимизира риска от грешки, което би довело до финансови корекции.