Сертифициращ орган

С Решение на Министерския съвет № 458 от 10.06.2016 г. дирекция „Национален фонд" към Министерство на финансите е определена за сертифициращ орган по ОП НОИР.

Контакти на Сертифициращия орган:

1040 София, България

ул. "Г. С. Раковски" 102

телефон: (+359) 2/9859 2782, 2790

e-mail: natfund@minfin.bg

Интернет страница: https://www.minfin.bg/bg/55