ПРОЕКТ ПО ОПДУ СЪБРА ЕКСПЕРТИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ТЕЖКИ ПТП

В навечерието на Националния ден на безопасността на движението по пътищата, традиционно отбелязван на 29 юни вече четвърта година, експерти, представители на институции и медии обмениха знание и предложения за законодателни промени в сферата на пътната безопасност. Информационната среща за популяризиране на проблемите при правораздаването и наказателното преследване на причинители на тежки произшествия на пътя се проведе на 27 юни 2022 г. в София и бе организирана от Фондация „Отворена длан“, в партньорство с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Българската асоциация на пострадали при катастрофи.

По време информационните панели юристът Атанас Бояджиев представи анализ на европейското законодателство и европейската съдебна практика в областта на правораздаването при ПТП. Обсъдиха се проблемите при наказателното преследване на отговорните за пътни произшествия, завършили с жертви и ранени. Бяха направени предложения за промени в българската нормативната уредба, които биха довели до реални резултати при налагането на наказания на причинителите на тежки пътни инциденти.

Г-н Росен Рапчев /Представител на Държавната агенция ,,Безопасност на движението по пътищата‘‘/ запозна аудиторията със значимостта на причинно-следствените връзки при установяване на вината за ПТП с наличие на жертви и пострадали, а г-н Владимир Тодоров /Председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи/ изясни какви са правата на пострадалите при ПТП, както и мерките за превенция и осигуряване на пътна безопасност. Представител на „Лайка“ - България запозна присъстващите с различни технически средства за документиране на доказателства на местопроизшествието., а за финал бе направена демонстрация под надслов ,,Не шофирай пил‘‘.

В информационната среща участие взеха областният управител на Област Ловеч, представители на Областна администрация – Благоевград и Велико Търново; прокурор от Районната прокуратура – гр. Пловдив; представители на районите от Столичната община, представители на СДВР; Държавната агенция ,,Безопасност на движението по пътищата‘‘; Българската асоциация на пострадалите при катастрофи; експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ и журналисти.

Събитието бе реализирано в изпълнение на дейност по Проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предстоящи събития по проекта:

- 29.06.2022 г. от 09.30 ч., в северната част на паркинга пред храм-паметник „Александър Невски‘‘ Фондация ,,Отворена длан‘‘, съвместно с ,,Лайка‘‘ – България, ще се включат в отбелязването на деня, посветен на пътната безопасност, организиран от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата‘‘ и партньори, чрез представяне на хай-тек и традиционни инструменти, използвани за демонстриране на местопроизшествието. Подобен тип иновативни уреди дават възможност за дигитално документиране на катастрофата и позволяват да се съберат данните от местопроизшествието бързо, ефективно и най-важното, безопасно, благодарение на технологията Hexagon Geosystems.

Експертите от Държана агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и представители на останалите партньори в инициативата, ще направят демонстрация на плана „С.П.А.С.И.“ и взаимодействието на различните служби по време на пътен инцидент. Всички служби ще обединят сили и ще покажат на публиката симулация на катастрофа между две коли и обезопасяване на автомобил, премазан от дърво.

С помощта на симулатори всеки желаещ, на място, ще има възможност да опита какво е да претърпиш катастрофа, но в контролирана и безопасна среда и ще получи съвети как да реагира адекватно при подобна ситуация. Нагледно ще се демонстрират различните видове детски столчета и правилните начини за обезопасяване на децата в тях.

- 29 юни, 2022 г., от 10:15 часа, в малката зала на Регионална библиотека „Христо Смирненски“, гр. Плевен ще се състои информационна среща, посветена на Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Тя ще бъде свързана отново с популяризиране на проблемите на правораздаването в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени.

- През месец юли в град Пловдив предстои да се проведе също информационна среща посветена на Националния ден на безопасността на движението по пътищата и популяризирането на проблемите на правораздаването в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени.

 

Повече информация за програмата може да намерите на:

www.eufunds.bg/bg/opgg

YouTube/opgg