Седмо редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ - 22.11.2017 г.