НЯМА РИСК ОТ ЗАГУБА ПО ОПДУ ЗА 2022 г.

Силно мотивираният екип на Оперативна програма „Добро управление“ не допусна загуба на средства за 2022 г. по програмата.  Европейската комисия одобри междинно плащане на стойност 27.6 млн. евро и поздрави екипът за работата.

По програмата до момента са договорени средства в размер на 537 млн. лв. или 97,9 % от финансовия план. От сключените 703 договора над половината са приключили успешно, в изпълнение са 263, а останалите са приключили или прекратени.

Изпълнението и плащането по проекти по ОПДУ от страна на бенефициентите ще продължи до края на 2023 г.