ОПДУ СТАРТИРА КАМПАНИЯ #FinalCountdownOPGG

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ напомня, че всички проекти, подкрепени от програмата, следва да бъдат изпълнени и платени от бенефициентите най-късно до 31.12.2023 г.

Целта на кампанията е да насърчи бенефициентите правилно да разпределят времето си, за да може успешно да приключат своите проекти в оставащите 12 месеца. Финалното отброяване, с нов клип за всеки месец, може да следите в YouTube канала на ОПДУ и във Facebook страницата на eufunds.bg.