Проект за автоматизация на администрациите финансиран по ОПДУ

Проектът „Облачни е-услуги за администрацията“, финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, създава единна система, дигитализираща управлението на административни процеси от администрациите. Бенефициент по проекта е Министерството на електронното управление (МЕУ) в партньорство със Столична община. 

На брифинг в министерството, главният му секретар Ангел Петров обясни, че основната цел на проекта е да доведе до по-бързо обслужване, проследимост и значително повишаване на административните капацитети на конкретните администрации. 

Автоматизират се работни процеси в централната и общинската администрации, като по този начин различни отдели, областни и общински администрации ще могат да комуникират автоматизирано, бързо и ефективно. За самите администрации системата ще намали чувствително разходите за разработване, поддържане и актуализиране на собствени решения, както и ще осигури оперативна съвместимост между отделните звена, стана известно при представянето на проекта. 

Платформата за автоматизация ще функционира върху Държавния хибриден частен облак. 

Според Генчо Керезов, заместник-кмет на София по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, с този проект се поставя началото на т. нар. регистрова реформа. Този проект може да се окаже крайъгълният камък за електронното управление в общините в България, смята той. Като основна цел на проекта той определи бързите и качествени административни услуги и посочи: „Да предоставяме на гражданите бързи услуги, а защо не и мигновени“. 

Пилотно проектът се изпълнява от между МЕУ и три различни по размер общини – Столичната община, община Велико Търново и община Челопеч. Всички участници в проекта се надяват той да подобри значителни комуникацията администрация – граждани – бизнес. Това е иновация, която се осъществява за първи път в Европа. Чрез реализацията ще се постигне максимално ускоряване на административното обслужване първо в София, а оттам и в цялата страна. Гражданите, първо на трите общини, ще могат да подават електронните заявления в обновения електронен портал на МЕУ, след което системата ще подготвя автоматично всички налични проверки и справки за администратора, като ще остане само да се валидира резултата на услугата с електронен подпис.

Източник: БТА и Столична община