Дирекция „Добро управление“ със Сертификат за заслуги на Световната митническа организация, по повод Международния ден на митниците

 

На 29.01.2024 г., на специална церемония в Централно митническо управление, шест български организации от публичния и частния сектор, сред които и дирекция „Добро управление“ в АМС, получиха Сертификати на Световната митническа организация за заслуги под мотото „Митници, мобилизиращи своите традиционни и нови партньори около ясни цели“.

Световната митническа организация (СМО), създадена през 1952 г., е независим междуправителствен орган, чиято мисия е да повишава ефективността и ефикасността на митническите администрации. Днес СМО представлява 185 митнически администрации по целия свят, които колективно обработват приблизително 98% от световната търговия. Като глобален център за експертиза в областта на митниците, СМО е единствената международна организация с компетентност по митнически въпроси и с право може да се нарече “гласът на международната митническа общност.”

Световната митническа организация (СМО) отбеляза Международния ден на митниците (ICD) на 26 януари 2024 г. в Брюксел, Белгия, където официално стартира темата си за годината: „Митници, мобилизиращи своите традиционни и нови партньори около ясни цели“. Темата на 2024 е призив за действие към членовете на СМО за укрепване на съществуващите взаимоотношения и търсене на нови партньорства, за предоставяне на насоки на митническите администрации при изпълнението на техните важни функции и подпомагане напредъка в митническата хармонизация.

Сертификатът за заслуги, подписан лично от главния секретар на СМО, г-н Иън Сондърс, бе връчен на Ирена Първанова - директор на дирекция "Добро управление" в АМС и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление" като признание за ролята на европейските средства при осъществяването на ключови за държавата проекти и в частност - за положените усилия и партньорско отношение, демонстрирани от страна на екипа на дирекция "Добро управление".

Митническите процедури на Агенция „Митници“ по внос, износ и транзит са дигитализирани на 100% благодарение на въвеждането на новите версии на информационните системи в Агенция „Митници“. Процесът на дигитализация на митническите услуги започва през 2016 год. и е реализиран в рамките на проект от 3 фази  „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза1,2 и 3)“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

България е сред първите седем държави от Европейския съюз, внедрили фаза 5 на транзита –ангажимент на държавите членки на ЕС като част от Многогодишен стратегически план, свързан с най-голямата митническа реформа и приемането на нов Митнически кодекс на Съюза.

Повече информация за проекта, може да прочетете тук