РМС № 546/18.09.2019 г. за изменение и допълнение на РМС № 163/2014 г. за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление в РБ (2014-2020)