Изменения на КПО - за информация на КН на ОПДУ /23.12.2020 г./