КОНКУРС ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ИПА С ПОДКРЕПАТА НА ОПДУ

За поредна година ОП „Добро управление“ подкрепя церемонията на Конкурса за добри практики в дейността на администрацията на Институтът по публична администрация. Ежегодно организираният от ИПА конкурс цели да насърчи администрациите, които прилагат добри и иновативни практики да споделят своите успехи. Предложенията се разпределят в три категории: „Управление на хора“, „Технологични решения“ и „Социална отговорност“ и се оценяват по седем критерия. Конкурсът допринася добрите решения в администрацията да станат общодостъпни, да се стимулира прилагането на принципите за добро управление и да се даде възможност за учение чрез споделяне на практически опит.

Тази година наградите ще бъдат връчени на 14 януари 2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, като по време на церемонията ще бъдат наградени и организациите с най-високи резултати в самооценката „Учеща ли е Вашата администрация“, друга разпознаваема инициатива на Института.