Публикувана е Заповед за състава на ТРГ на ПРР 2021 - 2027 г.

Състав на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

Публикувана е Заповед № РД-02-36-560/ 01.06.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на поименния състав на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Заповед РД-02-36-560 за ТРГ на ПРР 2021-2027 716.02 KB

Таг