Годишното информационно събитие на ОПРР и ПРР се проведе в "Топлоцентрала", София

Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) се проведе на 8-ми декември 2023 г. в Центъра за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в София.

В събитието взеха участие бенефициенти, партньори, представители на институции, граждани и медии. Целта на събитието беше да бъдат представени максимален брой успешно приключили проекти по ОПРР чрез подбран снимков материал и видео с инфлуенсърите на ОПРР. Така чрез визуалните изкуства беше демонстриран "Като на кино!" ефектът от постигнатите резултати и въздействие в регионите в страната, както и ключовите послания и приоритети за новия програмен период 2021-2027 г.

По време на събитието, водещият на събитието артистът Иван Панайотов изтегли от 222 -ма участници в томболата от играта на ОПРР в социалните медии, имената на 6-ма, познали правилния отговор. Играта беше част от кампанията "Подкрепяме добрият пример - а Вие?". В рамките на 6 дни бяха представяни по 1 обект от ключови културно-туристически и обществено значими обекти във всеки регион без да се споменава името на града и обекта. Участниците познаваха обекта и града, за да се включат в томболата с рекламни награди по ОПРР.

Спечелилите участници са:

Ивка Борисова Златановска;

Мая Станкова;

Нина Божинова;

Ярослав Ставрев;

Борислава Влаховска;

Daniel Donov

УО на ПРР 2021-2027 г. ще се свърже с участниците, за уточняване на възможността за доставка на наградите.

Благодарим за интереса и подкрепата на добрите примери за промяна на качеството на живот в регионите в страната!

Повече информация за ОПРР и ПРР можете да прочете на официалната страница на Програмата - www.bgregio.eu и в профилите в социалните мрежи на Програмата.

 

 

 

Таг