Проучване на нуждите от изграждане на капацитет за устойчиво градско развитие

Уважаеми партньори,

Обръщаме се към вас с искане да споделите вашите мнения и нужди от изграждане на капацитет на екипите, които ръководят Стратегиите за устойчиво градско развитие в България.

European Urban Initiative предоставя възможности за изграждане на капацитет за устойчиво градско развитие чрез три различни инструмента: city2city обмен между градовете, peer-reviews и Събития за изграждане на капацитет.

City2city обменът предоставя възможност за кандидатстване директно през поканата, която можете да намерите на https://www.urban-initiative.eu/capacity-building/pilot-call-c2c-exchanges. Peer-reviews ще бъдат отворени през януари, а Събитията за изграждане на капацитет ще обединят заинтересовани страни и управляващи органи с Европейската комисия.

Събитията ще се фокусират върху прилагането на стратегиите по член 11 и ще включват разнообразни формати като работни срещи, семинари и компилации от инструменти за добри практики. Те могат да бъдат на ниво ЕС, клъстерни събития в държави-членки или специфични за всяка държава.

Събитията в целия ЕС са насочени към общи теми и предизвикателства, докато клъстерните събития в държавите-членки се фокусират върху специфични групи. Специфичните за всяка държава събития се адаптират към конкретните нужди и предизвикателства на всяка държава-членка.

Можете да прегледате допълнителна информация за изграждане на капацитет на https://www.urban-initiative.eu/capacity-building.

За да организираме следващата поредица от събития, моля, попълнете кратката анкета преди 31 януари 2024 г. и ни помогнете да съберем информация относно вашите нужди и желания. Очакваме с нетърпение вашата активна подкрепа.

Благодарим ви за участието и ангажираността ви.

Таг