Второ изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г. на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

Инициираното Второ изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г. на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е свързано с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, вкл. справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Изменението е свързано с промяна на общия размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) от 186 594 679 лв. на БФП в размер на 196 415 454 лв. и промяна на датата на обявяване на процедурата от първо тримесечие на 2024 г. на второ тримесечие на 2024 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
IGRP - 2024 - vtoro izmenenie 734.65 KB

Таг