Тематичната работна група одобри третия проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

Одобреният работен проект на новата програма е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г. Програмата за развитие на регионите ще разполага с ресурс в размер на над 6,83 млрд. лв., от които 3 048 884 712 лв. средства от Европейския фонд за регионално развитие, 2 303 967 740 лв. от Фонда за справедлив преход (ФСП) и 1 477 944 242 лв. национално съфинансиране.

Тези средства са разпределени между три основни приоритета - за интегрирано градско развитие, за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране на ниво 2 и приоритет за справедлив енергиен преход, към който са разпределени средствата от Фонда за справедлив преход.

Предвиден е и приоритет за техническа помощ, за да се улесни и обезпечи прилагането на новия териториален подход, който е в основата на изпълнението на програмата и цели постигането на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции и засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни.

Интегрираният териториален подход представлява подходът на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики.

Трети проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. можете да намерите ТУК

Таг