Информация за сключени договори по процедура: BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“

Публикувана е актуална информация за сключените договори по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Файлови документи

Таг