Покана за годишно публично събитие „Постижения и перспективи“

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ ще посрещне Деня на народните будители като Управляващ орган на две действащи програми, финансирани със средства от ЕС: „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Образование“ 2021-2027 г.

По този повод на 1 ноември 2022 г. изпълнителната агенция организира годишно публично събитие, което съчетава представяне на участници и резултати от проекти, получили подкрепа по „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., както и на одобрената през месец август 2022 г. Програма „Образование“ 2021-2027 г. с първите две планирани операции.

Събитието ще бъде проведено в София (хотел „ИнтерКонтинентал“) с начало в 10:30 ч. на 01.11.2022 г. и е отворено за всички, които желаят да научат повече за двете програми. За участие се изисква предварителна регистрация, която може да бъде направена тук.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Програма 307.38 KB