Регионална среща „От наука към иновации“

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 организира на 29 ноември 2022 г. регионална среща „От наука към иновации“, насочена към Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, финансирани по ПО1 по ОП НОИР 2014 -2020, и бизнеса от Югоизточния район за планиране.

Събитието има за цел да стимулира контактите и изграждането на партньорства между ЦВП и ЦК от една страна и бизнеса от друга.

Срещата ще бъде открита с обща сесия, на която ще бъде представен накратко напредъкът по изграждането на центровете и възможностите за сътрудничество с бизнеса. Научната експертиза и възможностите за приложни изследвания на всеки от центровете ще бъдат представени на три паралелни сесии, групирани по отделните тематични области на ИСИС: "Информатика и ИКТ" и "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии", "Мехатроника и чисти технологии", и "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии". През втората част на паралелните сесии участниците от бизнеса и общините от региона ще имат възможност да представят техни проблеми, които могат да бъдат решени в сътрудничество с центровете.

Регионалната среща ще се проведе в Старозагорски минерални бани в хотел „Калиста“. За участие в събитието се изисква предварителна регистрация.

Можете да се регистрирате тук