Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (9) на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
ИГРП 2019 актуализирана 671.09 KB