Тематична работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021-2027 г.