Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България 2014 – 2020